Politica de confidențialitate

Respectând cu stricteţe confidenţialitatea datelor personale ale clientilor noştri, ne angajăm să nu transmitem aceste date către terţi şi să le folosim exclusiv în scopul pentru care au fost transmise (efectuarea comenzii) şi pentru informări comerciale cu privire la activitatea COOL GIFT STORE SRL.

Nu încurajăm SPAM-ul, nu furnizăm adresa ta de e-mail unor terţi (persoane fizice sau juridice), nu comercializăm, nu oferim și nu facem schimb de adrese de e-mail obţinute prin intermediul acestui site, nu divulgăm adresa ta de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, COOL GIFT STORE S.R.L are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi despre tine, un membru al familiei tale ori o altă persoană.

 

Scopul colectării datelor

Eşti obligat(ă) să ne furnizezi datele solicitate, acestea fiind necesare pentru emiterea facturilor şi a chitanţelor. Refuzul tău determină imposibilitatea onorării comenzilor. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu sunt comunicate nici unui alt destinatar. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiezi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a te adresa justitiei. Totodată, ai dreptul să te opui prelucrării datelor personale care te privesc şi / sau să soliciţi ştergerea acestora. Dacă unele dintre datele despre tine sunt incorecte, te rugăm să ne informezi cât mai curând posibil.

 

Securitatea informațiilor

Acest site foloseşte măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greşite a informaţiilor care se află în controlul nostru. Compania COOL GIFT STORE S.R.L nu îşi asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii cauzate de erori ale softului cu care este conceput şi găzduit site-ul; de asemenea nu răspundem pentru posibile erori în securitatea serverului care găzduieşte site-ul.

 

Feedback

Oferim posibilitatea utilizatorilor site-ului de a trimite comentarii, întrebări și sugestii. Orice informație care este trimisă prin intermediul formularelor de contact va fi folosită ținând cont de dreptul la confidențialitate și la imagine al persoanelor.

 

Modificări ale politicii de confidențialitate

În cazul în care considerăm că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, vom publica respectivele modificări pe această pagină pentru a te informa cu privire la tipurile de informații pe care le colectăm și modul în care le utilizăm.

 

Dacă ai întrebări cu privire la politica noastră de confidențialitate te rugăm să ne contactezi.